logo

menu contactinfolink

 

 

 

chao_leh

welcome

 

เผ่าสีฟ้ายินดีต้อนรับ    มีความสุขกับชีวิตชาวเล

Wubook.net
 
 
 
 

บลูไทร์   การ์เด้นบีช  รีสอร์ท
เลขที่ 45   หมู่ 7  ตำบล เกาะสาหร่าย  อำเภอ เมืองสตูล

infobluetribes@gmail.com

www.bluetribeslipe.com
 

    ฝ่ายบริการ +66 (0) 088 9247087

 

 

002

 
mappa
   
 
basso
 
 
 
 

บลูไทร์     การ์เด้น บีช รีสอร์ท      เลขที่ 45 หมู่ 7    ตำบล   เกาะสาหร่าย      อำเภอ เมือง        จังหวัด สตูล
infobluetribes@gmail.com